Søg

Digital læring – mere end bare strøm

Virtual Reality – VR teknologien i et undervisningsperspektiv

VR eller Virtual Reality et godt bud, hvis du vil eksperimentere med teknologi i din undervisning. VR-teknologien har længe haft en slumrende tilværelse, men er blevet genoplivet efter at store virksomheder er kommet med en række reelle bud på forbrugerorienteret VR-produkter. I den forbindelse kan det antages, at der vil opstår en række undervisningsmæssige potentialer som kan udnyttes. Continue reading “Virtual Reality – VR teknologien i et undervisningsperspektiv”

Likes – mere end et anerkendende nik 

Jeg har, så længe jeg husker, i mit liv online, været vild med den lille strittende tommelfinger og det lille hjerte. Man kan næsten altid trykke på knappen og tilkendegive en ”jeg hører dig”, ”jeg ved hvor du er”, ”du er sjov”, ”ja, verden er ond”, ”din mad er flot”, ”hørt” osv. Liket har nu gjort sit indtog på vores LMS og intranet – og jeg er begejstret. Continue reading “Likes – mere end et anerkendende nik “

Learning analytics – et bud på et didaktisk design

Learning analytics er et interessant fænomen, der har gjort sit indtog i undervisningsverdenen. Nogle gange kan man godt få et indtryk af, at begrebet bliver brugt lidt lemfældigt. Eller der er i hvert fald forskellige holdninger til hvad det er og hvad det kan. For at undersøge mulighederne i fænomenet, har jeg udviklet et Low-Fi eksempel på et didaktisk design med indbygget learning analytics. Jeg har valgt at kalde det 50 Begreber . 
Continue reading “Learning analytics – et bud på et didaktisk design”

Del din undervisning – så andre kan bruge det!

samarbejdeDet at dele erfaringer som underviser, altså komme helt tæt på egen og andres undervisning er både spændende og udfordrende. Spændende, fordi det er inspirerende at se og opleve hvordan kollegaer fortolker tingene, og udfordrende fordi kollegaer stiller spørgsmål til din undervisningspraksis, som på så mange måde kan være både tavs viden og vaner, du har tillagt dig. Continue reading “Del din undervisning – så andre kan bruge det!”

Du skal stå på tæer, når ALLE studerende inddrages i undervisningen

Udfordringer ved masse-feedback 

Der er efterhånden mange teknologiske redskaber, der på en effektiv måde kan inddrage de studerende i undervisningen. Redskaber til medbestemmelse, holdningsdannelse, spørgsmålssortering, samskabelse, evaluering osv. Disse kan på forskellige måder iscenesættes, så alle studerende bliver hørt og inddraget, men her opstår der nye udfordringer for underviseren. Hvordan skal jeg kvalificere disse nye outcomes   Continue reading “Du skal stå på tæer, når ALLE studerende inddrages i undervisningen”

5 minutters video, 2 timers intensiv læring

stefan 2

Videomediet rummer mange lag (lyd, billede, bevægelse og evt. tekst).  Når en video bliver omdrejningspunktet for læring giver det de studerende mulighed for at gå til materialet fra vidt forskellige vinkler, hvor den samme sekvens af videoen kan tolkes og analyseres på vidt forskellige måder. Det danner et godt afsæt for dialog og diskussioner.

Continue reading “5 minutters video, 2 timers intensiv læring”

Hej kollega – hvordan underviser du?

Vi havde for nylig en meget livlig diskussion i det kommunikations/pædagogisk-faglige team på Ernæring og Sundhedsuddannelserne. Diskussionens tema var typisk inden for alle undervisningssammenhænge, vil jeg vove at påstå. Den handlede om sammenhængen mellem måden vi underviser på, de studerendes læringsudbytte og hvordan det igen hænger sammen med hvad de skal kunne som færdiguddannede. Continue reading “Hej kollega – hvordan underviser du?”

3 råd til at vælge klogt, når der introduceres ny teknologi til undervisning

På universitets og professionsniveau er der efterhånden en underligende forståelse af, at hvis du som underviser ikke står på tech-toget, er du en dinosaur. Denne blog giver dig 3 d til at sortere skæg fra snot, når der introduceres en smart ny teknologi på uddannelsen.  Continue reading “3 råd til at vælge klogt, når der introduceres ny teknologi til undervisning”

Stilladser dine studerendes læring med digitale skabeloner

Kender du det? Når du som underviser stiller en opgave til dine studerende, som de langt fra løser i forhold til dine intentioner. Dette er en essentiel udfordring for alle undervisere på alle niveauer især når vi arbejder med digitale medier. Der findes desværre ikke et “quick fix” til dette, men ved hjælp af veltilrettelagte digitale skabeloner, kan du bedre holde styr på arbejdsprocessen, iscenesætte opgaver og styre de studerendes progression.  

I denne artikel opstilles 3 essentielle overvejelser du skal gøre dig, hvis du vil bruge digitale skabeloner, der stilladserer de gode arbejdsprocesser.  Continue reading “Stilladser dine studerendes læring med digitale skabeloner”

Blog på WordPress.com.

Up ↑