Søg

Digital læring – mere end bare strøm

At anskue andres arbejde giver inspiration til egen indsats

På Ernæring- og sundhedsuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol har vi altid arbejdet med peer review i undervisningen i form af opponentgrupper, som giver feedback på hinandens studenterproduktioner. Det er for os som undervisere tydeligt at se, at de studerende bliver inspireret af at se og forholde sig til andres arbejde.

Continue reading “At anskue andres arbejde giver inspiration til egen indsats”

Ny læringsplatform

Amerikansk eller nordisk?

Jeg var til en stor Tech konference i Berlin i denne måned, og  der var specielt ét paradoks, jeg bed mærke i. De fleste keynote speakers var klare i spyttet. De argumenterede imod testsystemer, progressionsmonitorering og undervisning i generisk content. Men ude på standene var der fyldt med smarte nye LMS-systemer, der hurtigt kan måle, synliggøre, effektivisere og producere alskens genbrugeligt materiale. Det var skræmmende, fordi de intelligente personer på talerstolen kunne prædike nok som meget, om hvad vi har brug for af alsidige kompetencer, men maskine-lærings-skibet er sat i søen, og det virker som om, at der er vind i sejlene.  Continue reading “Ny læringsplatform”

Når studerende skal vurdere hinanden

Jeg havde æren af at være med til at afprøve Metropols nye peer-2-peer modul på bioanalytikeruddannelsen og det var sgu interessant på mange planer. Vi startede med at møde en massiv modstand og skepsis fra de studerende, men vi sluttede med en evaluering, hvor den massive skepsis var erstattet med forståelser for mulighederne -og mere en sund skepsis. Men hvorfor egentlig denne skepsis? Continue reading “Når studerende skal vurdere hinanden”

Virtual Reality – VR teknologien i et undervisningsperspektiv

VR eller Virtual Reality et godt bud, hvis du vil eksperimentere med teknologi i din undervisning. VR-teknologien har længe haft en slumrende tilværelse, men er blevet genoplivet efter at store virksomheder er kommet med en række reelle bud på forbrugerorienteret VR-produkter. I den forbindelse kan det antages, at der vil opstår en række undervisningsmæssige potentialer som kan udnyttes. Continue reading “Virtual Reality – VR teknologien i et undervisningsperspektiv”

Likes – mere end et anerkendende nik 

Jeg har, så længe jeg husker, i mit liv online, været vild med den lille strittende tommelfinger og det lille hjerte. Man kan næsten altid trykke på knappen og tilkendegive en ”jeg hører dig”, ”jeg ved hvor du er”, ”du er sjov”, ”ja, verden er ond”, ”din mad er flot”, ”hørt” osv. Liket har nu gjort sit indtog på vores LMS og intranet – og jeg er begejstret. Continue reading “Likes – mere end et anerkendende nik “

Learning analytics – et bud på et didaktisk design

Learning analytics er et interessant fænomen, der har gjort sit indtog i undervisningsverdenen. Nogle gange kan man godt få et indtryk af, at begrebet bliver brugt lidt lemfældigt. Eller der er i hvert fald forskellige holdninger til hvad det er og hvad det kan. For at undersøge mulighederne i fænomenet, har jeg udviklet et Low-Fi eksempel på et didaktisk design med indbygget learning analytics. Jeg har valgt at kalde det 50 Begreber . 
Continue reading “Learning analytics – et bud på et didaktisk design”

Del din undervisning – så andre kan bruge det!

samarbejdeDet at dele erfaringer som underviser, altså komme helt tæt på egen og andres undervisning er både spændende og udfordrende. Spændende, fordi det er inspirerende at se og opleve hvordan kollegaer fortolker tingene, og udfordrende fordi kollegaer stiller spørgsmål til din undervisningspraksis, som på så mange måde kan være både tavs viden og vaner, du har tillagt dig. Continue reading “Del din undervisning – så andre kan bruge det!”

Du skal stå på tæer, når ALLE studerende inddrages i undervisningen

Udfordringer ved masse-feedback 

Der er efterhånden mange teknologiske redskaber, der på en effektiv måde kan inddrage de studerende i undervisningen. Redskaber til medbestemmelse, holdningsdannelse, spørgsmålssortering, samskabelse, evaluering osv. Disse kan på forskellige måder iscenesættes, så alle studerende bliver hørt og inddraget, men her opstår der nye udfordringer for underviseren. Hvordan skal jeg kvalificere disse nye outcomes   Continue reading “Du skal stå på tæer, når ALLE studerende inddrages i undervisningen”

5 minutters video, 2 timers intensiv læring

stefan 2

Videomediet rummer mange lag (lyd, billede, bevægelse og evt. tekst).  Når en video bliver omdrejningspunktet for læring giver det de studerende mulighed for at gå til materialet fra vidt forskellige vinkler, hvor den samme sekvens af videoen kan tolkes og analyseres på vidt forskellige måder. Det danner et godt afsæt for dialog og diskussioner.

Continue reading “5 minutters video, 2 timers intensiv læring”

Blog på WordPress.com.

Up ↑