samarbejdeDet at dele erfaringer som underviser, altså komme helt tæt på egen og andres undervisning er både spændende og udfordrende. Spændende, fordi det er inspirerende at se og opleve hvordan kollegaer fortolker tingene, og udfordrende fordi kollegaer stiller spørgsmål til din undervisningspraksis, som på så mange måde kan være både tavs viden og vaner, du har tillagt dig.

Oftest taler vi “om hvordan vi gør det” men det at komme helt tæt på og beskrive “hvordan vi konkret gør det – hvilke pædagogiske greb vi anvender og hvilke didaktiske overvejelser vi gør os“, det sker kun alt for sjældent. Derfor dette blogindlæg med mine erfaringer !!

Metropol deltog som partner i et stort samarbejdsprojekt i foråret 2016 vedrørende Gen- innovation HUB 2.0 sammen med de andre UCC’er. Jeg (Anne-Mette Krifa, Lektor på Institut for Ledelse og Forvaltning) var udførende og Thomas Harsløf var formel projektleder og noget af det, vi blandt andet fik ud af det, var at dele læringsdesigns i VINGA format – et alfabet til at illustrer innovations- og læringsforløb med.

Se mere på http://www.diplom.dtu.dk/Nyheder/2015/08/Undervisere-udvikler-nyt-visuelt-alfabet-til-innovation?id=0b58f944-ce7b-4a8c-b971-f796089fd715

Læringsdesignet er inspireret af flow diagram teknikken og projektsymboler, men det virker og der er mulighed for at lave links til drejebøger mm for forløbet. Der er faste symboler for forskellige aktiviteter fx pause er illustreret med

Det er tænkt således, at man både kan bruge det til den enkelte lektion, en hel dag eller et helt forløb. Eksemplet jeg har lagt op er for en enkelt dag. Se nedenfor

præsention

Mine erfaringer er, at jeg både beriger migselv og andre ved at dele min undervisning. Jeg bliver berige gennem de diskussioner og spørgsmål jeg får fra kollegaer til mit undervisningsforløb og samtidig får vi noget helt konkret at tale om. Vi kommer tæt på vores kerneydelse og kan udfordre og forfine den sammen. Der er jo ikke kun én rigtig løsning eller måde at undervise på – der er heldigvis mange og vi må hver især finde vore undervisningsstil.

Jeg mødes rigtig gerne med andre der har mod på at prøve dette af !