Jeg har, så længe jeg husker, i mit liv online, været vild med den lille strittende tommelfinger og det lille hjerte. Man kan næsten altid trykke på knappen og tilkendegive en ”jeg hører dig”, ”jeg ved hvor du er”, ”du er sjov”, ”ja, verden er ond”, ”din mad er flot”, ”hørt” osv. Liket har nu gjort sit indtog på vores LMS og intranet – og jeg er begejstret.

Mikro-anerkendelse mange bække små

Min første rigtige smag for ”likes” opstod, da jeg blev spurgt, om jeg ønskede at blogge for bladet Folkeskolen i 2010. Det var jeg lidt skeptisk ved, idet jeg ikke følte, at jeg havde særlige skrivekompetencer og var i tvivl om mine mulige indlægs relevans. Jeg greb dog chancen og opdagede, at der var mange der ”likede” mine indlæg. Jeg oplevede, at der var andre lærere, der kunne lide, hvad jeg skrev – eller i det mindste kunne overkomme at trykke på like-knappen. For mig var det mange bække små, og denne mikro-anerkendelse, fra de mange, gjorde bl.a., at jeg fik mere smag for at skrive og dele mine tanker. I dag er ”like” knappen en blandt mange parametre i mit skrivearbejde. Naturligvis er kommentarer og delinger vigtigere, men likes er en indikator på hvorvidt ens skrivearbejde har sat en eller anden form for præg.

Likes” er over alt

Der er ikke mange sider på nettet i dag, hvor du ikke har mulighed for at ”like” nederst på siden. Likes har længe været lig med kapital for skribenter, reklamefolk og journalister. Regnestykket er simpelt. Likes er en indikator på popularitet, hvilket har en stor indflydelse på søgemaskiner/sociale medier, og er dermed lig med kunder i butikken. Jeg kan godt forstå, at undervisere ikke vil være en del af dette popularitetsbarometer, men hvis du tager det kommercielle ud af ligningen og tænker kreativt, kan likes blandt andet bruges til at skabe samhørighed og understøtte forpligtende fællesskaber i online miljøer.

preview_colourbox6300223

Likes er learning analytics

Der er en grund til, at Facebook har opgraderet med 5 nye like-funktioner. De vil lære endnu mere om brugernes holdninger og adfærd, så de kan målrette skarpere i forhold til deres brugere. For brugernes vedkommende er dette også en gevinst. Du får nu mulighed for at nuancere dit like i forhold til nyheden, delingen eller din update, uden at skulle formulere en kommentar.

Det samme gør sig gældende på et LMS system. For administratorerne af systemet kan oplysninger som disse bruges til at monitorere de studerendes adfærd. Det kunne være frekvensen af besøg på sitet eller deltagelse i opsatte aktiviteter. Fra undervisernes perspektiv kan en like-funktion bruges til at forventningsafstemme og danne overblik, når du ikke har de studerende én face. Et eksempel kunne være ”husk at medbringe din portfolio i morgen, vi skal gennemgå jeres refleksioner- like hvis du har forstået beskeden”. Her anvendes likes som aktiv tilkendegivelse og underviseren får en mere fyldestgørende oversigt samt større sikkerhed for, at han kan gennemføre undervisningen som planlagt. Præmissen for liket er blevet ændret i denne situation og tjener dermed en ny funktion.

Likes er kommet for at blive:) Hvorvidt underviserne fornægter fænomenet som pubertært pjat eller bruger det didaktisk overvejet -vil tiden vise.

Disclaimer: Likes kan være afhængighedsskabende. Kulturer kan forpestes af et overforbrug af likes. Likes kan ligeledes bruges i forbindelse med mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd

Gode linkes

Facebooks definition og retningslinjer om Like

https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook

The Power of “Like” af Larry Rosen Ph.D

Sig hej til dopamin, oxytocin og serotonin af Anita Lykke Klausen

The Secret Psychology of Facebook: Why We Like, Share, Comment and Keep Coming Back af Courtney Seiter